Bramac, Tondach, KM beta a ostatní krytiny

Provádíme pokládku všech druhů pálených krytin (Tondach), betonových krytin (Bramac, KM beta), eternitových šablon (Cembrit, Dakora), asfaltových krytin (široký sortiment bitumenových střešních šindelů, zejména  od výrobců – IKO, TEGOLA) a mnoho dalších druhů od výrobců, působících na našem trhu. Rovněž provádíme i práce s tím spojené jako je montáž střešních oken, žlabů, svodů, komínových lávek, sněhových zábran, solárních kolektorů a mnoho dalších doplnků, dále provádíme oplechování komínů a různých prostupů. Ukázky našich prací naleznete v galerii. Rozpočty a nabídky provádíme zdarma, dle dodané dokumentace nebo zaměření.

Pálená střešní krytina: se vyrábí z čistě přírodních materiálů (hlína, jíl, voda) a za absence jakýchkoli škodlivin či přísad. Recyklace těchto tašek je po uplynutí jejich životnosti snadná. Pálená střešní krytina má vysoký tepelný odpor, vynikající akumulační vlastnosti a příznivý součinitel prostupu vodních par. Tato krytina dýchá a proto napomáhá k příjemnému mikroklima interiéru, za absence mikrobů a plísní, což ocení především majitelé podkrovních bytů. Jelikož je hlína velmi tvárná, umožňuje pálená střešní krytina výrobu širokého sortimentu modelů a doplňků. Barevnost těchto výrobků je přitom stálá, jelikož vypálením dosáhneme přírodní cihlové červeně, barevné variability však lze dosáhnout nanášením jílových kalů s různým obsahem kysličníků kovů a křemičitých přísad na již vysušené tašky. Poté se krytina opět vypálí a jílové kaly se tak na povrch již vypálených tašek nataví. Dosáhne se neměnné a trvalé barevnosti krytiny, odolávající dlouhodobě přírodním vlivům. Díky tomuto postupu lze každou střechu sladit s architekturou konkrétní lokality, kde náš dům stojí.

Betonová střešní krytina: je elegantní a zároveň velmi účelná střešní krytina. Je vyráběna osvědčenou technologií a dosahuje vynikající jakosti. Charakteristická je svou velkou pevností a lze tedy vyrábět dílčí tašky o větších rozměrech. Sníží se tak počet pokládaných tašek na 1 m2 a tím se zrychlí pokládka. Přitom zatížení střešní konstrukce je téměř stejné, jako kdybychom použili betonovou krytinu rozměrů standardních. Jelikož již jde o ucelený systém, usnadňuje pokládku i kompletní sortiment potřebných doplňků a přesné tvary a rozměry jednotlivých betonových tašek. Přitom si pořizujeme krytinu, která má díky své mrazuvzdornosti a pevnosti stoletou životnost.

Vláknocementová střešní krytina: je dnes naprosto nesrovnatelná s krytinou, která byla vyráběna ještě před čtyřiceti lety, kdy ještě obsahovala azbest. Současný vláknocement je naprosto neškodný vůči životnímu prostředí a vyrábí se z přírodních surovin: cementu, výztužných vláken, mletého vápence, celulózy, vody, vzduchu a dalších přísad. Z těchto surovin vzniká nehořlavý materiál vhodný pro střechu jakékoli budovy, ale i pro fasády. Současný vláknocement je pevný, stálý, odolný (vůči klimatickým vlivům, kapalinám, mrazu, hnilobě a korozi) a snadno se zpracovává (běžnými stavebními nástroji). Navíc je probarven do hloubky, čili v celé své hmotě a drobná povrchová poškození proto nejsou vidět.Vláknocementová krytina se ukládá a kotví na dřevěný podklad (latě nebo bednění) hřebíky, vichrovými sponami a háčky (natloukáním i zavěšováním). Většinou je každá šablona upevněna dvěma hřebíky a jednou vichrovou sponou nebo háčkem. 

Bitumenové střešní šindele: hlavní předností bitumenových střešních šindelů je jejich hmotnost na m2. Nízká hmotnost, která se pohybuje kolem 10 kg/m2, řadí šindele mezi velmi lehké střešní krytiny, čímž nejsou zatěžovány krovy ani statika domu. Z tohoto důvodu jsou šindele používány nejen na novostavbách, ale i při rekonstrukcích starších střech, u kterých krovy a nosné zdi neunesou vysoké zátěže. Další důležitou předností šindelů je široká paleta vzorů, barev a designů. Životnost šindelů se pohybuje od 25 do 40 let a vždy závisí na zvoleném typu šindele, kvalitě pokládky a odvětrání střechy.