Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů nebereme na lehkou váhu, na této stránce najdete vše co děláme proto, aby vaše sdělené osobní údaje byly u nás v bezpečí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR.

 

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich údajů je Čemistav spol. se sídlem J.J. Fučíka 364, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 748 44 873, DIČ: CZ8712073777.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci používání našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci vyplnění kontaktního formuláře nebo jiné aktivity související s Vaším dobrovolným sdělením osobních údajů např. zasláním e-mailu na naši kontaktní adresu.

Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů:
Vyplnění kontaktní formuláře:

 • Jméno Příjmení (povinné)
 • E-mailová adresa (povinné)
 • Telefon (nepovinné)

Další nepřímé údaje:

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Případně jiné on-line identifikátory

Uživatel bere na vědomí, že z důvodu zamezení zneužití webových stránek, zvýšení bezpečnosti jejich využívání a také z důvodu zkvalitnění nabízených služeb, může správce zaznamenávat přístup jakéhokoli návštěvníka webových stránek www.cemistav.cz, tj. informace zahrnující zejména IP adresu počítače návštěvníka, datum a čas přístupu na stránky a navštívené stránky). Správce i tyto údaje uchovává bezpečně a chrání je před zneužitím.

 

Proč zmíněné osobní údaje zpracováváme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby/poptávky.

Vyplnění kontaktního formuláře:
Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu/poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

 

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, mohou nastat situace, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas.

Tato situace může nastat v následujících případech:

 • kdy si objednáte některý z našich produktů nebo služeb, zpracováváme Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy,
 • kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis,
 • kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu správce zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek

 

Jak osobní údaje zabezpečujeme?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas, nebo tento účel definuje zákon.

Všechna data jsou uložena v zabezpečených datových centrech v České republice. Přístup k těmto serverům je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními, která kvalitní datová centra nabízejí.

K ochraně dat používáme moderní technologie, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje, a realizujeme veškerá možná aktuálně známá opatření, abychom osobní údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích stran.

Veškerá bezpečnostní opatření z naší strany musí být nutně doplněna i odpovědným chováním z Vaší strany. Zejména tak, že své uživatelské údaje (a hesla) nebudete poskytovat nikomu dalšímu a budete dodržovat základní obecná bezpečnostní opatření.

Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.).

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

K Vašim osobním údajům máme přístup my, jako Správce osobních údajů, a také naši kolegové ve firmě, kteří zajišťují komunikaci s klienty, pro vyřízení dotazu a následných objednávek. Tito kolegové jsou prověření, mají přístup pouze k těm údajům, které potřebují pro poskytnutí služby a pouze po nezbytně nutnou dobu.

 

Informace o zpracovatelích?

K Vašim osobním údajům mají přístup i námi vybraní Zpracovatelé, zejména poskytovatelé serverů, e-mailových řešení a zabezpečení. Jsou to pouze takové subjekty, které nám poskytují dostatečné záruky a garantují splnění požadavků na základě platných právních předpisů.

 

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: mcermak@cemistav.cz.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • právo své osobní údaje upravit, aktualizovat
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
 • právo požadovat přenesení svých osobních údajů
 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
 • právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost

Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z Obecního nařízení k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Pro zlepšení poskytování našich služeb využíváme na našich webových stránkách cookies. Za cookies se považuje malé množství dat (krátké textové soubory), které prohlížeč uloží do počítače Uživatele. Na našich webových stránkách využíváme cookies pro přizpůsobení obsahu, statistické činnosti a sociální sítě. Tím, že pokračujete v prohlížení stránek vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Získáváme tedy údaje o používaném prohlížeči, operačním systému, IP adresu. Žádný z těchto dat není spojen s konkrétní osobou a tyto údaje jsou pro nás anonymní. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Máte možnost si ve svém prohlížeči nastavit úroveň ochrany používání cookies případně je zcela vypnout nebo vymazat.

 

Jaké existují druhy Cookies?

Všeobecně lze soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.

Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.

 

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

Zapamatováni si osobního nastavení – Cookies našim webovým stránkám umožňují usnadnit vaše procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu.

Statistické údaje – Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji našeho podnikání. Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou (Jak Google využívá data, když používáte naše stránky). Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

 

Jak Cookies vypnout nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

Chrome: support.google.com
Opera: help.opera.com
Firefox: support.mozilla.org
IE: windows.microsoft.com
Safari: support.apple.com

 

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese mcermak@cemistav.cz.

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

Aktualizováno: 20.06.2020